„Kart w kalendarzu było niemało,
Codziennie jedną zdejmował czas,
I cóż powiecie? Ot, przeleciało,
Rok szkolny minął jak „z bicza trzasł”!”