Jak co roku zimą, gdy śnieg biały pada,
cieszy się dzieciaków wesoła gromada.
Będą lepić śnieżne kulki,
na saneczkach zjeżdżać z górki.
Będą śmiać się i weselić,
gdy wokoło wszystko w bieli.

 

Zapraszamy do galerii!