Pierwszy tydzień wakacji upłynął pod hasłem: „Chodź pomaluj mój świat…”-Malowanie bez granic.
Dzieci przez ten tydzień malowały różnymi technikami tj.palcami, balonami, rękami, stopami, malowały na foli spożywczej, a w piątek wykonały pracę pt.Kolorowy misz-masz
z różnorodnych elementów.