W dniu tak uroczystym, w dniu Waszego święta,
składam Wam życzenia, o Was pamiętam.
By życie Wasze było kwiatami usłane,
tak piękne i czyste jak letni poranek.